SÖKmotoroptimering

Vi tar fram analyser och åtgärder för ökad synlighet på internet

Varför är det viktigt att synas på Google via sökmotoroptimering?

Syns du inte på första sidan av Google idag, så får du inga affärer. (96 % trafiken kommer från första sidan av Google).
Får du inga affärer från första sidan av Google idag så går dessa affärer till dina konkurrenter som idag syns på första sidan. Dessa företag jobbar med största sannolikhet med sökmotoroptimering idag. Dvs du förlorar affärer varje vecka idag till dina konkurrenter! Era konkurrenter har redan börjat med detta, hur länge ska ni vänta?

Se våra priser

Vad skiljer Sökmotoroptimering från traditionell media?
Med traditionell media försöker man träffa så många ögon och öron som möjligt, vilket gör denna typ av marknadsföring ganska så dyr och även väldigt svår att mäta. Ex Radio, TV & Tidningsreklam.
Medan SEO-Sökmotoroptimering riktar in sig på kunden när de faktiskt står inför köpbeslutet dvs när kunden själv har sökt via Google på ditt relevanta sökord för att hitta varan eller tjänsten. Dvs de 5% som befinner sig på toppen av köpbeslutspyramiden.

  Vi ger dig mer besök och ökar dina affärsmöjligheter


 Vi ser alla samarbeten som ett partnerskap där vi tillsammans med kunden jobbar långsiktigt för att nå bästa möjliga resultat


 68% av företagen tycker att sökmotoroptimering är det viktigaste verktyget i deras marknadsföring.


 Vi hjälper dig att synas med dina produkter och tjänster på Google


 Google har 50 miljoner sökningar varje dag endast i Sverige!


 89% använder Google innan ett köp genomförs.

Vi tar fram analyser och åtgärder för ökad synlighet på internet

Så här jobbar vi på Torget med sökmotoroptimering tillsammans med dig:

Personlig tekniker

Vi ser varje kund som unik och lika viktig för oss på Torget oavsett vad du köper för Sökmotoroptimeringsprodukt.
Detta gör att vi ser till att du som kund får en personlig tekniker som alltid återkommer just till dig samt vet allt om dina förutsättningar och förändringar.

Sökordsanalys

I sökordsanalysen lägger vi tillsammans med dig som kund grunden för SEO-tjänsten:
Vi utgår alltid ifrån vad du som kund menar är de viktigaste sökorden/sökfraserna som dina kunder hittar dig via. Men vi kommer givetvis med feedback och information baserat på vad dina konkurrenter fokuserar på, samt vår kunskap om den specifika branschens olika sökningar på Google.


När vi har kommit så här långt tar vi fram information om vilken mängd sökningar som finns på respektive sökord/sökfras. Detta är givetvis viktigt för att få fram den potential som finns att faktiskt få besökare till din hemsida.
Det är viktigt att vi väljer de sökord som kan ge dig det absolut bästa resultatet. Både när det gäller synlighet men framförallt när det gäller att du faktiskt får besökare till din hemsida som väljer att köpa din vara/tjänst

Testa hur din hemsida rankar

Siteanalys

Vi gör alltid en siteanalys för att kunna lyfta fram och belysa de förbättringar vi tycker borde genomföras för att uppnå bästa möjliga resultat i Googles träfflista.

I denna fas identifierar vi saker som:
 Vilka sidor av din hemsida passar bäst till vilket sökord?
 Vilka befintliga förutsättningar finns för att nå ett bra resultat för dina sökord?
 Indexerar din hemsida som den ska på Google?
 Finns det innehåll som Google uppfattar som dubbletter?
 Är alla redirects (Vidaresändning av information) korrekta på hemsidan?

Länkanalys

Vi går igenom hemsidans länkprofil, t ex:

Vem länkar din hemsida till?
Vilka hemsidor länkar till din sida?
Är det bra länkningar?

Ovan arbetsområden ger oss en första bild av vilka förutsättningar din hemsida har för en god sökmotoroptimering. Denna information använder vi till att upprätta en åtgärdsplan.

Åtgärder & Implementering

Åtgärdsplanen innehåller information om vilka förutsättningar din hemsida har, samt vilka åtgärder vi föreslår ska genomföras.


Implementering är då vi sätter igång med att uppdatera hemsidan med de åtgärder som vi har beskrivit i åtgärdsplanen.

Resultat

Hur fort kan man se resultat av den sökmotoroptimering som är genomförd? Detta beror såklart på vilka förutsättningar din hemsida har samt vilken konkurrens respektive sökord har. Men generellt brukar vi säga mellan 6-8 veckor.

Vad ingår och vad kostar det?

Topp 10 SEO

 Ord/fraser som optimeras , 1–6 beroende på produkt

 Innehållsoptimering av din hemsida

 Länkoptimering till din hemsida

 Sökordsanalys

 Siteanalys

 Åtgärdsplan

 Personlig SEO-tekniker

 Google Analytics

 Månadsrapport

 Månadsvis/kvartalsvis avstämning med tekniker

 Målmätningar

  Copywriting

 UX-översikt

 A/B-test

fr 5700 kr/6 mån
fr 9500kr/år

Avancerad SEO

 Ord/fraser som optimeras , upp till 100 beroende på produkt

 Innehållsoptimering av din hemsida

 Länkoptimering till din hemsida

 Sökordsanalys

 Siteanalys

 Åtgärdsplan

 Personlig SEO-tekniker

 Google Analytics

 Månadsrapport

 Månadsvis/kvartalsvis avstämning med tekniker

 3 st Målmätningar beroende på produkt

 6 h Copywriting beroende på produkt

 UX-översikt beroende på produkt

 A/B-test beroende på produkt

Fr 11800 kr/6 mån
Fr 19800 kr/år

Vill du också synas på Google?

Vi hjälper dig med sökordsanalys och andra viktiga åtgärder för att öka din synlighet på sökmotorer!