integritetspolicy
Torget – Getupdated

Syftet med denna policy är att visa hur Torget Getupdated AB 556845-3152 och dess dotterbolag Getupdated Sverige AB 556675-1219 hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Läs hela vår integritetspolicy (pdf)