Utveckling för E-handel

Utvecklas ditt företag i takt med e-handeln?

En ny rapport från Handelns Ekonomiska råd menar att den fysisk detaljhandeln kommer att avstanna år 2025, medan e-handeln fortsätter att öka. De detaljhandelsföretag som inte har en tydlig digital strategi kommer snabbt att halka efter.

Med en ökande konkurrens på marknaden kommer vinnarna att bli de företag som lyckas komma nära sina kunder. De drivkrafter som talar för e-handeln är att konsumenterna upplever fördelar i att det är enkelt, smidigt, ekonomiskt och tidssparande.


E-handeln i Sverige ökade under tredje kvartalet 2017 med 15 procent, jämfört med samma period 2016. Undersökningar gjorda av E-barometern visar att en brytpunkt har nåtts i detaljhandeln, då e-handeln för första gången ensam stod för hela “sällanköpsvaruhandelns” försäljningstillväxt.
E-handelsförsäljningen förväntas fortsätta öka och spurta in i det sista, då Black Friday och julhandeln ständigt ökar. Försäljningen online väntas landa på 67,7 miljarder i år.

Med den ökade e-handeln uppstår även problem. Det behövs bra distributionsupplägg som kan ta hand om alla varor som ska transporteras, vilket innebär att logistikföretagen måste utvecklas i samma takt som e-handeln. I ett pressmeddelande skriver PostNord:

– I takt med att e-handeln fortsätter växa vill konsumenterna ha snabbare och mer flexibla leveranser. För att stärka e-handelsföretagens erbjudande har PostNord ökat takten i tjänsteutvecklingen. Med början i de största städerna introduceras successivt hemleveranser kvällstid som ny standard inom Norden. Samtidigt införs lördagsleveranser till serviceställen i Sverige, vilket redan har införts i Danmark, som innebär att konsumenter kan e-handla på fredag och hämta ut varan på lördag förutsatt att e-handlarna packar varan i tid.


I nästa blogginlägg om e-handel kommer vi ge tips för en lyckad etablering.


Källor:

Handelns ekonomiska råd - Handelns betydelse då, nu och i framtiden.

http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/06/...

E-baromentern årsredovisning 2016
https://www.postnord.se/globalassets/sverige/pdf/r...

Delrapport q2 2017
https://www.postnord.se/globalassets/sverige/pdf/r...


Delrapport q3 2017
https://www.postnord.se/e-barometern


0 0
Feed