Svenskarna och internet 2018

Svenskarna och internet 2018

Nyligen släpptes den årliga rapporten om ”Svenskarna och internet 2018”. Där får vi veta att allt fler kopplar upp sig allt mer. Många staplar i diagrammen närmar sig 100 procent. Exempelvis tittar alla under 26 år på Youtube, så gott som alla som är hemma med barn e-handlar och nästan alla studenter googlar.

Trots det är en halv miljon svenskar inte uppkopplade och ytterligare 600 000 svenskar använder visserligen internet, men gör det mer sällan än varje dag.

Nedan har vi valt att framför allt lyfta fram det som redovisas om tillgången till internet, att mobilen, som vi ofta skrivit om, används allt mer i det dagliga internetanvändandet och att allt fler söker på Google varje dag. 

98 procent har tillgång till internet hemma

Tillgången till internet i hemmet fortsätter att öka och det är bland de äldsta som ökningen är störst. Nu uppger 98 procent av svenskarna att de har internet hemma, jämfört med 95 procent förra året. 

I princip alla mellan 12 och 65 år använder internet, men även i åldersgruppen 66-75 är användandet högt (91 %). Tillgången till dator ligger på samma nivå som förra året och även för surfplatta har ökningen planat ut. 

Nio av tio svenskar har en smartmobil. 

Tillgången till smartmobil (90 %) fortsätter att öka från redan höga nivåer och är snart lika stor som tillgång till en dator (93 %). Tillväxten för smartmobil har gått dubbelt så fort som den gjort för datorn.Så gott som alla mellan 12 och 45 år använder internet i mobilen. Men även för de mellan 46–65 är det över 90 procent som använder internet i mobilen. För de yngre åldersgrupperna är det vanligare att använda mobiltelefonen än datorn för att koppla upp sig till internet.

Vi använder mobilen oftast 

Tittar vi på det dagliga användandet av internet är det tydligt att vi väljer mobilen framför datorn och surfplatta och det blir ännu tydligare för de som använder internet flera gånger dagligen. 52 procent av befolkningen använder internet i sin mobil flera gånger dagligen, jämfört med 34 procent för dator. I åldern 12–35 år är det över 73 procent som använder internet flera gånger dagligen via sin mobil. 

97 procent använder Google 

97 procent söker information på internet. Det är framförallt det dagliga sökandet efter information som ökar. 98 till 99 procent av 16–65-åringarna använder Google för att söka efter information. Över 60 procent googlar varje dag.

Nätshopping

Nio av tio (92 %) nätshoppar, vilket är samma nivå som förra året. Från 16 år och upp till 65 år är det nästan alla som köper varor eller tjänster på internet. Det är ungefär lika många kvinnor som män som handlar på nätet.

Sociala medier

Användandet av sociala medier ökar. Fortfarande är Facebook populärast och används av 76 procent, även om det dagliga användandet har planat ut och aktiviteterna minskar. Det är främst bland de äldre som Facebook ökar, däremot minskar användandet hos de yngre. Instagram är den tjänst som ökat mest under året och används nu av 60 procent av internetanvändarna. Om tillväxttakten håller i sig kommer Instagram vara lika stort som Facebook om tre år. Snapchat och Youtube används mestadels av de yngre åldersgrupperna. 

Barns internetanvändning

I rapporten Svenskarna och internet kan man även läsa att var fjärde spädbarn använder internet. Från 2 års ålder använder mer än hälften internet varje dag och det är främst video som barnen tittar på. Men de ägnar sig inte bara åt att titta, vartannat internetanvändande barn skapar från 2 års ålder även eget innehåll. De ritar, skriver, målar med mera. Varannan 2-åring spelar också spel via internet. Från 4 år ålder använder nästan alla barnen internet. 

När barn börjar skolan får fler och fler sin första mobiltelefon och från 10 års ålder har 9 av 10 en egen mobil. 

Fler nyheter

Här har vi bara berört valda delar av rapporten Svenskarna och internet 2018. Läs mer i rapporten om:

  • det digitala utanförskapet
  • att fler än hälften betalar för musik, film och musik
  • att allt fler lyssnar på poddar
  • att gränsen mellan jobb och fritid börjar suddas ut
  • att få äldre har fått utbildning i källkritik

Här kan du läsa hela rapporten Svenskarna och internet 2018 och ta del av all statistik och diagram: 

https://2018.svenskarnaochinternet.se/

Här kan du även ladda ner rapporten som pdf:

https://www.dagensanalys.se/wp-content/uploads/201...


TILLBAKA TILL BLOGGEN

Klicka på bilderna för att se dem i större storlek.

0 0
Feed