SEO

Analysera dina konkurrenter

Sökmotoroptimering handlar i mångt och mycket om att finnas där i just den stunden då någon letar efter just din produkt eller tjänst med just rätt innehåll. För att lyckas här är det viktigt att hålla koll på dina konkurrenter och analysera vad de gör, för att sedan leverera något ännu bättre.

Börja med dig själv
Istället för att direkt stirra sig blind på vilka sökord konkurrenterna syns på, titta på vilka områden du behöver fokusera på och utgå från dem. Vad tjänar du mest på? Ska du lägga till en ny produkt eller tjänst som behöver en push? Gör sedan en ordentlig sökordsanalys för att ta reda på vilka frågor som ställs relaterade till dessa områden. 


Analysera sökmotorns första sida
Nästa steg blir att titta på första sidan på sökmotorn på de sökfraser du tror kommer driva mycket och relevant trafik till dig. Syns dina konkurrenter här? Om de inte gör det, kan det bero på att de kanske inte har den produkten eller tjänsten, men det kan också bero på att sökmotorn analyserar intentionen bakom frågan helt annorlunda än du. Google använder sig av artificiell intelligens, som en del av sin algoritm, vilket hjälper dem förstå avsikten bakom en sökning och de behöver inte helt förlita sig på exakt matchning. Om sökträffarna på sökorden bara berör andra ämnen så är det troligtvis inte rätt relevans för dig.

Om hela första sidan domineras av dina närmaste konkurrenter har du troligtvis tänkt helt rätt – det är här du vill synas. Nu kan du göra lite analyser av vad dina konkurrenter gör och sedan göra det ännu bättre. Du kan till exempel titta på:
  • Har de bra och klickvänliga sökträffar?
  • Hur mycket text har de på sina målsidor?
  • Hur ser deras rubriker ut?
  • Är deras texter uppmanande, säljande och informativa?
  • Vilka frågor besvarar deras innehåll för kunderna?
  • Har de snyggt bildmaterial och videoklipp?
  • Hur ser designen ut på deras webbplats?
  • Finns det tydliga konverteringsmöjligheter för köp och/eller kontakt?
Ta den här information och inspirationen och använd den för att svara ännu bättre på frågor som din målgrupp kan tänkas ha om dina produkter och tjänster. Utveckla hemsidan och se om du inte kan leverera en mycket bättre och enklare upplevelse för dina besökare.


Analysera vad dina konkurrenter syns på
Det finns flera verktyg som kan ta fram ranking för konkurrenter. Vi använder oss av Ahrefs https://ahrefs.com/ och SEMrush. Dessa verktyg kan hjälpa dig att se vilka sökord ni har gemensamt och vilka sökord dina konkurrenter syns på, men inte du. Detta är kraftfullt när du ska göra en sökordsanalys och positionera dig på marknaden.


Det kan också vara en bra idé att fortsätta hålla koll på hur dina konkurrenter ligger till på sökmotorn. Det finns flera verktyg, till exempel SerpLab, där du kan prenumerera på ranking och då även på dina konkurrenters.


Analysera hur den digitala annonseringen ser ut i din bransch

När man är inne och tittar på första sidan på sökmotorn kan det också vara bra att notera hur mycket annonser som visas på sökfraserna. Om det är många annonser är konkurrensen ofta hårdare och du behöver ligga ännu högre organiskt för att få in trafiken till din sajt. På dessa sökfraser kan det definitivt vara bra att fundera på att också annonsera själv.

I Google AdWords kan du se hur många visningsandelar dina konkurrenter har på viktiga sökfraser. Du kan också se hur många av era sökord som överlappar, alltså hur många sökfraser ni båda syns på. Då kan du få en indikation på hur viktig konkurrenten är för dig.


Analysera konkurrenternas kommunikation

Ett av våra bästa tips är att prenumerera på sina konkurrenters nyhetsbrev och pressmeddelanden. Sätt gärna upp notifieringar när de nämns i media för att hålla koll på branschen. Genom att se vad och hur dina konkurrenter kommunicerar med sina potentiella kunder kan du få en bättre överblick och fortsätta utveckla din egen kommunikation.

Det är också bra att analysera deras sociala medier och se vad de publicerar samt hur mycket de engagerar sina följare. På Facebook kan man lägga in konkurrenter i sin statistik och då kan man lätt se hur mycket de postar, vilket engagemang de får och om deras följare ökar eller minskar.
Till sist vill vi poängtera att konkurrentanalys handlar om omvärldsbevakning och inte minst bevakning av din egen bransch. Det är något alla företag borde ägna sig åt, men det är samtidigt viktigt att inte stirra sig blind på sina konkurrenter, utan fortsätta att vara proaktiv och utveckla sin egen affär och vision. För att kunna göra det behöver du veta vad andra gör, då kan du positionera dig själv och ditt företag i förhållande till dem och vinna affärer som andra kanske inte tänkt på.


Vill du ha hjälp att analysera dina konkurrenter? Läs mer här!


0 0
Feed