10 faktorer som påverkar din ranking

Jaana Vickhoff på Dagens Media har listat de viktigaste rankingfaktorerna att ha koll på för din hemsida.

Här kommer en sammanfattning, utan inbördes ordning.

Mobilvänlighet

Vi använder mobilen allt mer, och med Googles Mobile-First indexering tittar sökmotorn i första hand på din mobila webbplats innehåll för att avgöra hur ni placeras i söket.


Optimering av sökord
Optimera innehållet efter sökord och sökordsfraser. Ta reda på användarnas sökbeteende inom din bransch för att skapa innehåll som svarar på användarnas frågor.


Meta taggar
Title tag (titel) bör inte vara längre än 50-60 tecken, innehålla både primärt och sekundärt sökord samt varumärke. Meta description (metabeskrivning) kan locka användaren att klicka på just din sökträff. Den ska inte vara längre än cirka 150 tecken och får gärna innehålla sökord.


Internlänkning
Att internlänka mellan sidor och visa att innehållet hänger ihop skapa mervärde för besökaren och underlätta för sökmotorer.


Kvalitativt innehåll
Unikt, relevant och kvalitativt innehåll är en av de viktigaste rankingfaktorerna. Uppdatera viktiga sidor med jämna mellanrum så att webbplatsen alltid innehåller den senaste informationen.


RankBrain
Googles RankBrain är ett maskinlärande AI-system som används för att hjälpa och bearbeta sökresultat. RankBrain gör en relevant gissning för att förstå sammanhanget i sökfrågan, istället för att analysera ord för ord. Optimerat för detta ska innehåll på en specifik sida täcka in det som allmänheten verkar vilja veta inom ett specifikt område.


Länkprofil
Backlinks (länkar från andra webbplatser in till din webbplats) är en av de viktigaste rankingfaktorerna. De visar att du erbjuder bra innehåll, men tänk på att det inte räcker med ett stort antal länkar utan att kvaliteten på länkarna är minst lika viktig.


Sidladdning
Då många användare lämnar en sida om den laddar långsamt, är en laddningstid på omkring 2 sekunder att rekommendera.


Strukturerad data (rich snippets)
Strukturerad data kan vara sociala länkar, recensioner, videos, logotyper, brödsmulor, osv. Dessa hjälper sökmotorn att förstå en sidas innehåll bättre, och genom dem kan man få ett tydligare sökresultat och högre klickfrekvens.


HTTP/HTTPS
Sedan en tid tillbaka är det en rankingfaktor med https då det är en säkrare anslutning som skyddar användarnas integritet i högre grad. Googles långsiktiga plan är att märka alla sajter utan https (SSL-certifikat) som osäkra.


TILLBAKA TILL BLOGGSSIDAN

0 0
Feed